PartyzanciAK » Rozwiązanie AK

Rozwiązanie AK

AK na Podhalu

PDFDrukujEmail

Zbigniew Paliwoda „Jur"1

ZARYS DZIAŁALNOŚCI JEDNEGO

Z ODDZIAŁÓW POAKOWSKICH

W WOJ. KRAKOWSKIM

1. Sytuacja wojskowo-polityczna na przełomie 1944-1945 r.

Tragiczny los oddziałów akowskich w okręgach wileńsko-lwowskim i rze­szowskim zajętych przez Sowiety w wyniku letniej ofensywy spowodował, że w lipcu 1944 r. gen. Bór-Komorowski polecił swemu zastępcy gen. Okulickiemu, aby poczynił pewne kroki w kierunku utworzenia na bazie AK nowej wojskowo-politycznej organizacji pn. „Nie" (Niepodległość). Oficjalna uchwała rządu lon­dyńskiego o powołaniu organizacji „Nie" zapadła 14 października 1944 r.

Gen. Okulicki. jako komendant nowo powstałej organizacji „Nie", uzyskał pełne poparcie zarówno ze strony delegata rządu emigracyjnego ps. „Soból", jak również ze strony przedstawicieli organizacji politycznych wchodzących w skład Rady Jedności Narodowej.

Więcej…
 


Kanały RSS

© 2008 Partyzanci AK

Poprawny? XHTML i CSS.