JEDYNY PRAWOWITY RZĄD POLSKI OGNIA W LUBLINIE

PDFDrukujEmail

 

5./ Sprawa Ogień – Węglarz:

Węglarz prosi Pana Inspektora o wyznaczenie
punktu na kontakt w paru ważnych sprawach, a
przedewszystkiem w sprawie Ognia. Węglarz ma
przyjść prawdopodobnie na kontakt razem z Og-
niem.

W sprawie Ognia przeprowadziłem na terenie Pa-
proci rozmowy z p.N., Wrzosem, Górą, Iskrą i i.
Wszyscy twierdzą , co mi się wydaje bardzo dziw

ne, że sprawa Ognia powinna być bardzo delikat-
nie załatwioną, ponieważ ten ma wielki mir w
okolicznych wsiach i jest obecnie otoczony nim-
bem rozmaitych wieści i gadek patriotyczno÷bo-
haterskich, jednym słowem współczesny Janosik.
Atmosferę tę wokoło Ognia stwarzają jego pople-
cznicy a między innymi Dziadek/Polaczyk/który
przedstawia go jako wielkiego patriotę, wykonaw
cę rozkazów jedynie prawowitego rządu polskiego
w Lublinie. Nawołuje do lojalności wobec władz
komunistycznych, podporządkowanie się zarządze-
niom okupantom sowieckim /w przyszłości/ a prze
dewszystkiem nawołuje do wstępowania w szeregi
B.Ch. Równocześnie potępia działalność A.K.
Proszę ta drogą jaknajszybciej wyznaczyć miej-
sce spotkania z Węglarzem /Bardzo pilne/

 

6./ Sałasa osiągnąć nie mogłem ponieważ powrócił do-
piero we wtorek z podróży. Meldunki od niego
nadejdą w piątek lub sobotę. Skieruję je natych
miast do Inspektoratu.

 

                                                       Stach