Fałszywe dokumenty

PDFDrukujEmail

 

IN PERPETUAM REI MEMORIAM

Kpt./mjr Czesław Skrobecki

FAŁSZYWE DOKUMENTY

Od. Redakcji:

 Dzieki uprzejmości p.Wandy Skrobeckiej otrzymaliśmy materiały pozostałe w spuściźnie po ś.p.majorze Czesławie Skrobeckim. Na początek zamieszczamy materiały dotyczące tzw. Legalizacji. Dziękujemy serdecznie za udostępnienie dokumentów.

Wstęp

  Czas okupacji niemieckiej, ze względu na stosowane metody walki z polskim podziemiem, był dla konspiratorów okresem bardzo trudnym. Częste ,,wsypy" dezorganizowały siatki Armii Krajowej i powodowały konieczność odpowiednie­go dostosowywania się do tych ciężkich warunków. Jedną z metod była zmiana nazwiska, a więc i dokumentów tożsamości. O ta­kiej działalności podziemia krakowskiego pisaliśmy w numerze 11 „Okruchów" z III kw. 1994


r. na str. 18, w artykule wspomnieniowym Zofii Kowalskiej ps. „Ewa1', pt.,,Wspomnienia o inż. Czesławie Miinnichu ps. «Blok»", który posiada!1 fenomenalny dar pisania różnymi charakterami pisma, dzięki czemu mógł wysta­wiać fałszywe dowody tożsamości podając różne źródła ich wydaniu1. Proces ten nazywany był legalizacją i był realizowany przez wyspecjalizowane komórki Armii Krajowej. Osoba otrzymująca fałszywy dokument musiała nauczyć się na pamięć danych dotyczących nowego nazwiska, często bliższych danych o miejscu urodzeniu, nowego życiorysu i innych szczegółów, które mogły być ważne w momencie zatrzymania, przesłuchań, a często bicia i tortur. Aby jednak takie dokumenty można było tworzyć, konieczne było posiadanie odpowiednich formularzy i druków. Dostarczali je wtajemniczeni w tę działalność, zaangażowani w walkę podziemną, polscy pracownicy różnych biur i urzędnicy, którzy działając często z narażeniem życia, wykradli te dokumenty ze zbiorów dokumentów oryginalnych, przygotowanych do wydania ich obywatelom w normalnym trybie