OPRACOWANIE JANA STACHURY "ADAMA" Z MSZANY DOLNEJ CZ2

PDFDrukujEmail

 Skład oddziału i metoda pracy.

Każdy oddział partyzancki AK przechodził ewolucję tak co do składu personalnego jak i co do metody pracy. W okresie początkowym formowania się oddziału przyjmowano niewątpliwie tych ludzi, którzy musieli się ukrywać w lesie. Ale sam fakt ukrywania się w lesie zawsze był argumentem wątpliwym czy dany człowiek rzeczywiście nadaje się do walki w oddziale partyzanckim jako regularnego wojska, gdzie każdy rozkaz musiał być przestrzegany i wykonany, a nie jako wolnych strzelców albo prywatnej bandy niewątpliwie związanej czymś ze sobą   społecznie, ale gdzie każdy rozkaz podlegał wątpliwym odchyleniom i osłabieniu dynamiki czynu zbrojnego całego oddziału. Wchodziła tu kwestia pewnych osobistych wartości, do których na pierwszym miejscu w grę dyscyplina i osobista odwaga. Jedna i druga była często rzeczą niewiadomą z dwóch przyczyn: 1) różnice w wartościach indywidualnych ludzi werbowanych, 2) różnice w wychowaniu do czego się dołączały pewne przyzwyczajenia nabyte już przez praktykę leśną, swego rodzaju swobody postępowania narzucającą się przez widoczną bezkarność życia leśnego ale równocześnie obwarowanego niezliczonymi niebezpieczeństwami .