Obwód Nowy Targ - oddziały partyzanckie

PDFDrukujEmail

 

Informacja ze starego kościółka w Szczawie 

ODDZIAŁY PARTYZANCKIE NA PODHALU

    W latach 1939-1945 w celu zorganizowania i dowodzenia podziemiem zostali przydzieleni na teren Podhala z rozkazu Komendy Głównej Z.W.Z. A.K. niżej wymienieni dowódcy: 1. mjr. Franciszek ŻAK ps. FRANEK – 1939-1941r. 2. kpt. Wacław SZYCKO ps. WIKTOR – 1941r. 3. mjr. Franciszek GALICA ps. RYŚ- 1942-1943r. 4. ppłk. Stanisław MIRECKI ps. WiT-POCiEJ-1943-1944r. 5. mjr. Adam STABRAWA ps. BOROWY- 1944-1945r inspektoratowi Nowy Sącz, kryptonim NIWA, podlegały cztery obwody: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, na których działały oddziały partyzanckie. W grudniu 1939 roku rozkaz zorganizowania na Podhalu oddziałów partyzanckich otrzymali: 1. kpt. Wacław SZYCKO ps. WIKTOR 2.por. Jan CIEŚLAK ps. MACIEJ 3. por. Władysław SZCZYPKA ps. LECH. Od września 1939 roku napływali na teren Podhala oficerowie, podoficerowie, żołnierze przeważnie z I P.S.P armii polskiej, celem zorganizowania przerzutów granicznych broni i innych środków niezbędnych do zorganizowania akcji bojowych i sabotaży przeciwko okupantowi. Byli to przeważnie żołnierze, którzy wrócili z kampanii wrześniowej. Pierwsze oddziały partyzanckie zostały uzbrojone bronią zgromadzoną i ukrytą w magazynach na terenie gminy Skrzydlna, w ilości: 186 KbK, kilkanaście skrzyń amunicji i granatów, kilka sztuk broni krótkiej, 9 rkm i 6 ckm, a pochodząca z rozbrojonego batalionu 156 I P.S.P. na Grodzisku dowodzonego przez mjr. RÓŻYCKIEGO i przekazana przez sierżanta Kazimierza CIEŚLAKA podziemiu. Następnie oddziały zostały uzbrojone zdobytą bronią w czasie walk z niemieckim okupantem. W roku 1943-1944 oddziały partyzanckie otrzymały broń zrzutową. Zrzuty odbywały się w okolicy góry Mogielnicy oraz miejscowości Szczawa powiat Limanowa.


Obwód Nowy Targ.
1. Oddział -d-ca por. Jan KABŁAK-ZIEMBICKI ps. HALNY
     stan1+21 żołnierzy, czas dział. 1940 ter. Gorce.
 

Obwód Nowy Targ- oddziały partyzanckie.

Działalność na terenie: Gorce, Zakopane, Tatry przełęcz Jabłonowska,

                                      Ochotnica, Chabówka, Obidowa.
 
 
1. Oddział -d-ca ppor. Jan Bolesław DUSZA ps. SZAROTA

    stan 1+19 żołnierzy umundurowanych, którzy wrócili z frontu na Buflag w 1939r.

    1+38 żołnierzy później

    teren: Ludźmierz, Lasek, Rdzawka, Obidowa.

2. Oddział -d-ca kpt. Julian Zapała ps. LAMPART

    z-ca d-cy por. Józef PRZEDZIMIERSKI ps. SOKÓŁ

    stan 1+128 żołnierzy, czas działania 1943-1945

    teren: Ochotnica, Gorce, Oddział składał się z kilku oddziałów partyzanckich

    Obwodu Nowy Targ..

   We wrześniu 1944roku przemianowany na IV batalion   I P.S.P.
 
3. Oddział -d-ca Adam WINNICKI ps. PAZUR

    stan 1+32 żołnierzy, czas działania 1944-1945

    teren: Szczawnica i okolice.

4. Oddział- d-ca pchr. Kazimierz KARGE ps. BIAŁY

     stan 1+50 żołnierzy, czas działania 1944-1945

     teren: Czarny Dunajec i okolice

5. Oddział -d-ca por. Feliks PEREKŁADOWSKI ps. PRZYJACIEL

    stan 1+39 żołnierzy, czas działania 1944-1945

    teren: Chochołów, Witów i Słowacja.


6. Oddział -d-ca por. Tadeusz KOSMOWSKI ps. LAS

    stan 1+28 żołnierzy, czas działania 1944-1945

    teren: Nowy Targ.
   
Oddziały na Podhalu, które wchodziły w skład Z.W.Z. , a później A.K. walczyły z okupantem hitlerowskim od 1940r. do 18 stycznia 1945r. na terenie całego Podhala.
Były przygotowane oddziały, które przeprowadzały akcje sabotażowe i dywersyjne- szczególnie na drogach Chabówka – Nowy Sącz oraz Chabówka – Obidowa – Zakopane. Działały oddziały dywersyjne MACIEJA i LECHA.
Na wszystkich drogach były ostrzeżenia niemieckie: UWAGA BANDYCI