Informacje ze starego kościółka w Szczawie

PDFDrukujEmail

Informacja ze starego kościółka w Szczawie

 ODDZIAŁY PARTYZANCKIE NA PODHALU

      W latach 1939-1945 w celu zorganizowania i dowodzenia podziemiem zostali przydzieleni na teren Podhala z rozkazu Komendy Głównej Z.W.Z. A.K. niżej wymienieni dowódcy: 1. mjr. Franciszek ŻAK ps. FRANEK – 1939-1941r. 2. kpt. Wacław SZYCKO ps. WIKTOR – 1941r. 3. mjr. Franciszek GALICA ps. RYŚ- 1942-1943r. 4. ppłk. Stanisław MIRECKI ps. WiT-POCiEJ-1943-1944r. 5. mjr. Adam STABRAWA ps. BOROWY- 1944-1945r inspektoratowi Nowy Sącz, kryptonim NIWA, podlegały cztery obwody: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, na których działały oddziały partyzanckie. W grudniu 1939 roku rozkaz zorganizowania na Podhalu oddziałów partyzanckich otrzymali: 1. kpt. Wacław SZYCKO ps. WIKTOR 2.por. Jan CIEŚLAK ps. MACIEJ 3. por. Władysław SZCZYPKA ps. LECH. Od września 1939 roku napływali na teren Podhala oficerowie, podoficerowie, żołnierze przeważnie z I P.S.P armii polskiej, celem zorganizowania przerzutów granicznych broni i innych środków niezbędnych do zorganizowania akcji bojowych i sabotaży przeciwko okupantowi. Byli to przeważnie żołnierze, którzy wrócili z kampanii wrześniowej. Pierwsze oddziały partyzanckie zostały uzbrojone bronią zgromadzoną i ukrytą w magazynach na terenie gminy Skrzydlna, w ilości: 186 KbK, kilkanaście skrzyń amunicji i granatów, kilka sztuk broni krótkiej, 9 rkm i 6 ckm, a pochodząca z rozbrojonego batalionu 156 I P.S.P. na Grodzisku dowodzonego przez mjr. RÓŻYCKIEGO i przekazana przez sierżanta Kazimierza CIEŚLAKA podziemiu. Następnie oddziały zostały uzbrojone zdobytą bronią w czasie walk z niemieckim okupantem. W roku 1943-1944 oddziały partyzanckie otrzymały broń zrzutową. Zrzuty odbywały się w okolicy góry Mogielnicy oraz miejscowości Szczawa powiat Limanowa.


Obwód Limanowa – oddziały partyzanckie

Działalność: Mogielnica, Góry Kamienieckie, Śnieżnica,

Ćwilin, Lubogoszcz, Gorce

1. Oddział - d-ca oficer org. por. Jan CIEŚLAK ps. MACIEJ  

     stan 1+15 żołnierzy, czas działania: powst: 1939

     teren: cztery obwody- nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski.

     Oddział sabotażowy- dywersyjny, którego zadaniem i celem było szkolenie

     w zakresie sabotaży i dyw.

2. Oddział -d-ca kpr. Jan WĄCHAŁA ps. ŁAZIK

      stan1+7żołnierzy, czas działania1940-1943

      teren: Szczawa, Kamienica, Łącko

3. Oddział -d-ca ppor. Franciszek KALETKA ps. JODŁA

      stan 1+9 żołnierzy, czas działania 1940-1943

      teren: Kasina Wielka, Węglówka

      Zadanie specjalne: zbieranie broni i sabotaż

4. Oddział -d-ca plut. Piotr KALETKA ps. WYRWALSKI

     stan 1+5 żołnierzy, czas działania 1940-1943

     teren: Węglówka, Kasina Mała, Lubogoszcz

5. Oddział -d-ca ppor. Jan DROZD ps. BRZYTWA

     stan 1+26 żołnierzy czas działania 1943-1945

     teren: obwód Limanowa, oddział powstał z

     4-ch w/wym. oddziałów do dyspozycji

      por. Jana CIEŚLAKA ps. MACIEJ

6. Oddział -d-ca por. Władysław KULKA ps. ZAGOSZCZ

      stan 1+38 żołnierzy, czas działania 1943-1945

      ZAGOSZCZ przeniesiony z Obwodu Gorlice

      Oddział do specjalnych poruszeń w dyspozycji

      d-ctwa inspektoratu, pod ścisłymi rozkaz. MACIEJA

7.   Oddział -d-ca por. Władysław SZCZYPKA ps. LECH

       krypt. WILK    z-ca d-cy ppor. Jan STACHURA ps. ADAM

      stan 1+42 żołnierzy, czas działania 1941-1943

       Teren: Mszana Dolna, Rabka, Chabówka, Obidowa

       Oddział uzbrojony z magazynów w Skrzydlnej
 
       d-ca ppor. Jan STACHURA ps. ADAM

       stan 1+60 żołnierzy, czas działania:wrzesień1943

       oddział przejęty po śmierci por. LECHA

       teren: Chabówka, Rabka, Mszana Dolna

       d-ca por. Krzysztof WIĘCKOWSKI ps. ZAWISZA

       od listopada 1943. d-ca por. Feliks

       PEREKŁADOWSKI ps. PRZYJACIEL sierpień 1944.

8.    Oddział - d-ca ppor. Jan STACHURA ps. ADAM

       krypt. Stan 1+72 żołnierzy czas dział. Wiosna1944-1945

       Mszyca teren: Luboń, Rabka, Chabówka, Obidowa,

       okolice oddział powstał w wyniku podziału oddziału WILK

9.   Oddział- d-ca ppor. Wiktor LACH ps. WILK

      krypt. z-cy d-cy por. Jerzy WIŚNIEWSKI ps. SOCHACKI TOPÓR      

      por. Franciszek TRAPLE ps. ZIUJA por. Aleksander MARCZYŃSKI

      ps. STRZEMIĘ  stan 1+60 żołnierzy, czas działania 1944-1945

      teren: Jodłownik, Skrzydlna, Dobra, Kasina Wielka, góry Cięcień,

                Śnieżnica, Dzielec.

 10. Oddział- akcja Burza 1944-1945
      
        d-ca ppor. Jan POŁOMSKI ps. DĄB
      
         stan 1+18 żołnierzy, teren: Kamienica, Słopnice

       d-ca por. Zygmunt Joniec ps. ZYG

       stan 1+20 żołnierzy.

       teren: Limanowa, Męcina, Pisarzowa

       d-ca ppor. Wincenty ROSIEK ps. DOUNER

       stan 1+15 żołnierzy teren: Ujanowice i okolice

11. Oddział -d-ca por. Władysław PLECZYŃSKI ps. WILCZEK

      stan 1+37 żołnierzy, czas działania, listopad 1939

      teren: Poręba Wielka, Niedźwiedź, Konina.

Oddziały na Podhalu, które wchodziły w skład Z.W.Z. , a później A.K. walczyły z okupantem hitlerowskim od 1940r. do 18 stycznia 1945r. Na terenie całego Podhala były przygotowane oddziały, które przeprowadzały akcje sabotażowe i dywersyjne- szczególnie na drogach Chabówka – Nowy Sącz oraz Chabówka – Obidowa – Zakopane. Działały oddziały dywersyjne MACIEJA i LECHA. Na wszystkich drogach były ostrzeżenia niemieckie: UWAGA BANDYCI