Obwód Gorlice - oddziały partyzanckie

PDFDrukujEmail

Informacja ze starego kościółka w Szczawie

ODDZIAŁY PARTYZANCKIE NA PODHALU

     W latach 1939-1945 w celu zorganizowania i dowodzenia podziemiem zostali przydzieleni na teren Podhala z rozkazu Komendy Głównej Z.W.Z. A.K. niżej wymienieni dowódcy: 1. mjr. Franciszek ŻAK ps. FRANEK – 1939-1941r. 2. kpt. Wacław SZYCKO ps. WIKTOR – 1941r. 3. mjr. Franciszek GALICA ps. RYŚ- 1942-1943r. 4. ppłk. Stanisław MIRECKI ps. WiT-POCiEJ-1943-1944r. 5. mjr. Adam STABRAWA ps. BOROWY- 1944-1945r inspektoratowi Nowy Sącz, kryptonim NIWA, podlegały cztery obwody: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, na których działały oddziały partyzanckie. W grudniu 1939 roku rozkaz zorganizowania na Podhalu oddziałów partyzanckich otrzymali: 1. kpt. Wacław SZYCKO ps. WIKTOR 2.por. Jan CIEŚLAK ps. MACIEJ 3. por. Władysław SZCZYPKA ps. LECH. Od września 1939 roku napływali na teren Podhala oficerowie, podoficerowie, żołnierze przeważnie z I P.S.P armii polskiej, celem zorganizowania przerzutów granicznych broni i innych środków niezbędnych do zorganizowania akcji bojowych i sabotaży przeciwko okupantowi. Byli to przeważnie żołnierze, którzy wrócili z kampanii wrześniowej. Pierwsze oddziały partyzanckie zostały uzbrojone bronią zgromadzoną i ukrytą w magazynach na terenie gminy Skrzydlna, w ilości: 186 KbK, kilkanaście skrzyń amunicji i granatów, kilka sztuk broni krótkiej, 9 rkm i 6 ckm, a pochodząca z rozbrojonego batalionu 156 I P.S.P. na Grodzisku dowodzonego przez mjr. RÓŻYCKIEGO i przekazana przez sierżanta Kazimierza CIEŚLAKA podziemiu. Następnie oddziały zostały uzbrojone zdobytą bronią w czasie walk z niemieckim okupantem. W roku 1943-1944 oddziały partyzanckie otrzymały broń zrzutową. Zrzuty odbywały się w okolicy góry Mogielnicy oraz miejscowości Szczawa powiat Limanowa.


Obwód Gorlice- oddziały partyzanckie
                     Działalność oddziałów w okolicach Ropy, Zagórza, Wysowej
 
 
1. Oddział- d-ca por. Władysław KUKLA ps. ZAGOSZCZ

   stan1+9 żołnierzy, czas działania , grudzień 1939-sabotaże,

    w roku 1943 przeniesiony do obwodu limanowskiego, teren: Zagorze

2. Oddział -d-ca ppor. Franciszek PASZEK ps. KMICIC

    krypt. z-ca d-cy ppor. Bolesław KORYGA ps. ORLIK

    ŻBIK stan 1+68 żołnierzy, czas działania 1942-1945

    Teren: Płaszowa, Kamionka.

3. Oddział -d-ca por. Stanisław SIEMEK ps. ŚWIERK

    lekarz w oddziale Władysław STIEBER ps. ZATOR

    stan w 1945- 1+149 żołnierzy

    czas dział.1942-1945 ter.: Szymbark, Zagórzany

4. Oddział -d-ca ppor. Feliks NOWAK ps. ŚMIAŁY

    stan 1+28 żołnierzy, czas działania 1943-1945 teren: Łużnia

 

Oddziały na Podhalu, które wchodziły w skład Z.W.Z. , a później A.K. walczyły z okupantem hitlerowskim od 1940r. do 18 stycznia 1945r. Na terenie całego Podhala były przygotowane oddziały, które przeprowadzały akcje sabotażowe i dywersyjne- szczególnie na drogach Chabówka – Nowy Sącz oraz Chabówka – Obidowa – Zakopane. Działały oddziały dywersyjne MACIEJA i LECHA. Na wszystkich drogach były ostrzeżenia niemieckie: UWAGA BANDYCI