Jerzy Widejko PROTOKULARNIE WYRZUCONY Z ZWIĄZKU AK W 1991R.

PDFDrukujEmail
P r o t o k ó ł
Z posiedzenie Związku Światowego Żołnierzy Armii Krajowej Oddział        w Nowym Targu w dniu 13.04.1991r.
Obecni:
1.Tadeusz Morawa - prezes
2.Eugieniusz Borowski –v-ce prezes 1
3.Władysław Sowa - prezes 2
4.Jan Marian Kacwin – sekretarz
5.Eugieniusz Frajdenberg -członek Zarządu –skarbnik
6.Stanisław Nycz     -         II-
7.Józef Kołodziej Zastępca Przewodniczącego Kom.Socj.
8.Władysław Zegardowicz       Członek Komisji Socjalnej
 
Na posiedzenie został zaproszony Dyr. Sz.Nr.11 L. Mendyka......
Józef Kołodziej i Władysław Sowa zwrócili uwagę, że na drukach z zaproszeniami  jest napis starej pieczątki/ bez słowa Światowy/. Powyższa uwaga zaniepokoiła Członków Zarządu, ponieważ inne osoby nie związane z Oddziałem N.T./Paszyński Jacek i „spółka”/ chcą pod szyldem, naszym wprowadzić na tę uroczystość zakładany przez nich żołnierzy Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK. Jest mocno podejrzanym, że  wyżej wymienieni maja kontakt z grupą  „Ogniowców”  z Zakopanego, która nie jest uznawana przez Zarząd Główny AK w  Warszawie. 
 
            WIĘCEJ ZAŁĄCZNIK JERZY WIDEJKO WYRZUCONY Z AK PDF